www.CostOptimal.eu    67413

EPBD 2010/31/EU  Energy Cost Optimal calculation. version: 2014-10-19
Beräkningen avser byggnad:  
Beräknad period [år]:    
Kalkylränta [%]:    
Energipris år 0 [kr/kWh]:    
Energiprisutveckling [% per år]:
Energiprisutveckling [år för år]:    
Energianvändning [kWh/år] Före åtgärd:    Efter åtgärd:  

Åtgärd Investering
[kr]
Start
[år]
Livslängd
 [år]
Underhåll
[kr/år]
Avgift
[kr/år]
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

www.CostOptimal.eu Version 2014-10-19 Beräknat:
Vinst [kr]:  
      
 
   Indata och resultat
 

   Starta e-mail